Saltar cursos disponibles

    Cursos disponibles

    Tecnoloxía da Información.

    O curso de manipulador de alimentos inclúe medidas, rutinas e precaucións que deben realizarse para manipular alimentos e previr daños potenciais en torno á saúde.